The theory of interpretation (hermeneutics, acc P. Ricouer with A. Sverdiolas)

20Feb11

Idėjos iš paskaitų:

Gyvūnams priklauso situacija, o žmogui – pasaulis (dėl galimybės užrašyti). Užrašydamas žmogus panaikina dialogo situacijos trumpalaikiškumą.

Prieš raštą:

Anot Bergsono, tikrasis žodis gimsta iš intelektinės pastangos perteikti pirminę sakymo intenciją, ieškant tinkamos išraiškos. Užrašytas žodis – šio ieškojimo nuosėdos, yra nutraukęs visus saitus su jausmo, pastangos ir minties dinamika. Alsavimas, daina ir ritmas išsisklaido, jų vieton stoja atvaizdas. Jis traukia ir keri. Sklaido ir izoliuoja. Todėl tikrieji kūrėjai, Sokratas ir Jėzus, nepaliko raštų, o tikrieji mistikai nepripažįsta formuluočių ir artikuliuotos minties.

Advertisements


No Responses Yet to “The theory of interpretation (hermeneutics, acc P. Ricouer with A. Sverdiolas)”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: