Archive for the ‘Semiotics’ Category

E. Landowski presents his article Regimes of Space (Régimes d’espace) in Multidisciplinary Seminar (Greimas’ Center, Vilnius University, Lithuania 2010 11 26 || 12 02 || 12 09). He presents 4 regimes of space: Tissue ||  Network || Volute || Abyss Transparent space E. Landowski claims that internet has all characteristics which are assigned to the […]


Idėjos iš paskaitų: Gyvūnams priklauso situacija, o žmogui – pasaulis (dėl galimybės užrašyti). Užrašydamas žmogus panaikina dialogo situacijos trumpalaikiškumą. Prieš raštą: Anot Bergsono, tikrasis žodis gimsta iš intelektinės pastangos perteikti pirminę sakymo intenciją, ieškant tinkamos išraiškos. Užrašytas žodis – šio ieškojimo nuosėdos, yra nutraukęs visus saitus su jausmo, pastangos ir minties dinamika. Alsavimas, daina ir […]